Amniocenteza


Kaj je amniocenteza


Amniocenteza (punkcija plodne vode) je prenatalna invazivna diagnostična metoda, s katero se navadno med 16. in 18. tednom nosečnosti testirajo morebitne bolezni ploda. Metoda poteka tako, da se skozi trebušno steno pridobi vzorec plodovnice (amnijske tekočine). Vzorec plodovnice (plodove vode) se molekularno genetsko pregleda in določi tudi število kromosomov. Povprečen človek ima 46 kromosomov, sestavljenih iz 23 parov – diploidnih celic. Ta metoda se običajno uporablja pri nosečnicah, ki imajo zvečano tveganje za rojstvo otroka z Downovim sindromom. Rezultat preiskave, ki pove število 46, pomeni, da novorojenec nima okvarjenega kromosoma. Pri preiskavi se običajno poda še rezultat XX, ki določa ženski spol, ali XY, ki določa moški spol otroka.


Kdaj se opravlja amniocenteza?

Amniocenteza se opravlja pri nosečnicah, ki imajo povišano tveganje za rojstvo otroka s kromosomskimi nepravilnostmi. Tveganje za rojstvo otroka s kromosomsko napako je za posamezno nosečnico zelo različno, na splošno pa je povečano pri starejših nosečnicah (37 let in več). Visoko tveganje ocenimo z eno izmed klasičnih presejalnih metod (UZ pregled nuhalne svetline, dvojni in četverni hormonski test) ali pa z neinvazivnim genetskim predrojstnim presejalnim testom – NIFTY test (NIPT)


Kaj z njo ugotavljamo?

Z amniocentezo lahko že v drugem trimesečju nosečnosti odkrijemo vrsto kromosomskih nepravilnosti. Mednje spadajo na primer:

  • Spremembe v številu kromosomov : trisomija 21 (Downov sindrom – najpogostejša kromosomska nepravilnost pri človeku), trisomija 18, trisomija 13 in druge
  • Spremembe v strukturi kromosomov (podvojitve, delecije in translokacije)

Iz celic plodovnice se lahko analizira tudi mutacije v genih.


Kaj so prednosti in slabosti?

Amniocenteza je invazivni poseg, katere prednost leži v njeni visoki napovedni točnosti; ta znaša 99,9%. Slabost pa je njena invazivnost, ki lahko vodi v zaplete, ki vodijo v spontani splav in s tem v izgubo ploda. Možnost teh zapletov je 0,8%, pomembno pa je poudariti, da izkušenost ginekologov, ki imajo dovoljenje opravljati ta poseg, možnost zapletov še dodatno zniža.