Cancer Screen DNA test

Cancer Screen DNA test™ – Genetski test za odkrivanje tveganja za razvoj dednega raka dojk in raka jajčnikov.


KAJ ZAZNAVA Cancer Screen DNA test?

BRCA1 in BRCA2 sta gena, ki sta odgovorna za popravljalne mehanizme DNK v celici. Če je ena izmed kopij BRCA genov okvarjena, obstaja možnost, da prihaja do mutacij DNK. Nekatere mutacije genov BRCA1 in BRCA2 so pove­zane s povišanim tveganjem za razvoj dednih oblik raka.


KAJ JE Cancer Screen DNA test?

Cancer Screen DNA test je zanesljiv genetski test, ki temelji na najsodobnejši tehnologiji sekvenciranja nove generacije. Za enostavno analizo je potreben zgolj vzorec sline. Tako lahko z visoko natančnostjo odkrijemo prisotnost mutacij, ki povečujejo tveganje za nastanek dedne oblike raka dojk in jajčnikov. V kolikor pri vas odkrijemo mutacijo, opravimo posvet in naredino načrt za prilagoditev preventivnih pregledov in posegov za preprečevanje nastanka bolezni, ter s tem povečamo možnosti za zgodnje odkrivanje raka.


ZGODNJE ODKRIVANJE ZVIŠUJE MOŽNOSTI ZA PREŽIVETJE

lnformacija, da imate patogeno mutacijo na analiziranem genu, nam daje možnost, da naredimo osebni zdravstveni načrt. Ta vključuje redne preventivne preglede in postopke za zgodnje odkrivanje raka s čimer močno povečamo možnost preživetja.


Še posebej ga priporočamo:

– osebam s potrjeno mutacijo v družini,
– osebam s pozitivno družinsko anamnezo (osebam z bližnjimi sorodniki, ki so zboleli za rakom dojk in/ali jajčnikov),
– osebam, ki bi želele izvedeti več o svoji genetski sliki.


Obstajata dve vrsti testiranja:


Cancer Screen DNA test STANDARD
Test Standard je namenjen zaznavanju prisotnosti mutacij v 26 genih, med drugim tudi BRCA1, BRCA2, ter drugih genih, povezanih s povečanim tveganjem za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov.
V nabor analiziranih 26 genov spadajo: BRCA 1, BRCA2, CDHI, PTEN, TP53, PALB2, STK/1, ATM, BARD/, BR/Pl, CHEK2, MLHI, MSH2, MSH6, MREI/A, MUTYH, NBN, PMS2, PMS/, RAD51C, RAD50 in drugi, ki so povezani s številnimi onkološkimi obolenji.

Cancer Screen DNA test BASIC
Test Basic je namenjen zaznavanju prisotnosti mutacij v dveh genih BRCA1 in BRCA2, povezanih s povečanim tveganjem za razvoj dednega raka dojk in jajčnikov.Kako testiranje poteka?


1Posvet in naročilo testa
Naročite se na posvet na katerem opravimo pogovor in vam svetujemo kateri genetski test je za vas najustreznejši.

2lzvedba testa
Po temeljitem posvetu bomo skupaj izpolnili vse obrazce in opravili odvzem vzorca sline.

3Prejem rezultatov
V roku štirih tednov od odvzema vzorca vas bomo obvestili o izvidu.

4lnterpretacija rezultatov
V roku štirih tednov od odvzema vzorca vas bomo obvestili o izvidu. V kolikor pri vas odkrijemo mutacijo, opravimo posvet in naredimo načrt za prilagoditev preventivnih pregledov in posegov za preprečevanje nastanka bolezni, ter s tem povečamo možnosti za zgodnje odkrivanje raka.